From 1970 Swedish Önske Leksaken Brio catalogue

From 1970 Swedish Önske Leksaken Brio catalogue

From 1970 Swedish Önske Leksaken Brio catalogue