1977 #1088 Malibu Ken original packaging

1977 #1088 Malibu Ken original packaging

1977 #1088 Malibu Ken original packaging